Αρθρα Βιβλιοθηκης Γνωσης

Ποιο είναι το μονοπάτι για τo root (home base) μου? Το μονοπάτι για το home base σας είναι: /home/YOUR_CPANEL_USERNAME/public_html/ Αν χρησιμοποιήτε Dreamweaver, τότε το host directory λέγεται "public_html". Παρακαλώ να θυμάστε να αλλάξετε το YOUR_CPANEL_USERNAME στο όνομα που έχετε στον πίνακα ελέγχου σας.

ΠΊΣΩ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress