Αρθρα Βιβλιοθηκης Γνωσης

Λειτουργείες όπως exec() έχουν απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Δυστυχώς, λειτουργείς όπως exec(), shell_exec(), proc_open(), passthru(), system(), popen() και οι παρόμοιες έχουν απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

ΠΊΣΩ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress