Αρθρα Βιβλιοθηκης Γνωσης

Υποστιρίζετε gzip? Οι servers μας υποστηρίζουν mod_gzip, mod_deflate από μόνοι τους. Για να χρησιμοποιήσετε GZIP, παρακαλώ καλέστε το παρακάτω function ob_start("ob_gzhandler"); στην πάνω μεριά του script σας. Επίσης να θυμάστε να καλέσετε το function ob_flush(); στο τέλος Μπορείτε πάντα να δείτε εάν δούλεψε από: http://www.whatsmyip.org/http_compression/ http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/phpgzip/

ΠΊΣΩ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress