Βοήθεια, το Perl/CGI script μου εμφανίζει σφάλμα 500

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πιθανότητες. Και στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε λανθασμένη ρύθμιση του αρχείου .htaccess. Αν και αυτό οφείλεται γενικά σε ένα λάθος μέσα στο script, πολλές φορές αυτό οφείλεται σε λανθασμένα file permissions είτε στο ίδιο το script , ή κάποιο άλλο αρχείο ή directory που χρησιμοποιείται από το script. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι τα script paths είναι ρυθμισμένα σωστά. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθείτε πως τα scripts έχουν ανέβει με το σωστό mode (ASCII ή Binary - ελέγξτε το readme για τα scripts για να δείτε τυχόν ειδικευμένες οδηγίες. (Κανονικά είναι ASCII). Ένα άλλο πρόβλημα μπορεί να είναι τα permissions του αρχείου ή του directory. Τα permissions του script σας πρέπει να είναι 755, ή rwxr-xr-x. Πώς μπορώ να διορθώσω ένα 'σφάλμα 500 internal server' στην ιστοσελίδα μου? 1. Αλληλεπίδραση με ένα αρχείο .htaccess. Εάν έχετε καθιερώσει .htaccess στη σελίδα σας, μπορεί να αλληλεπιδρά με τη σελίδα που προσπαθείτε να φορτώσετε στον φυλλομετρητή σας. Παρακαλούμε ελέγξτε 2 φορές τις ρυθμίσεις του .htaccess για να διασφαλίσετε ότι δεν περιέχουν λάθη. Για να βεβαιωθείτε ότι μια λανθασμένη ρύθμιση του αρχείου .htaccess είναι η αιτία του σφάλματος 500 internal server, είτε αφαιρέστε ή μετονομάστε το αρχείο .htaccess. 2. Timing Out σε κωδικοποίηση PHP Εάν το PHP script σας πραγματοποιεί συνδέσεις εξωτερικού δικτύου, οι συνδέσεις μπορεί να παρουσιάσουν time out. Εάν επιχειρηθούν υπερβολικά πολλές συνδέσεις και καταλήξουν σε time out, αυτό θα προκαλέσει σφάλμα internal server. Για να αποφύγετε τέτοια time outs και σφάλματα, προτείνουμε τα σχετικά php scripts σας να κωδικοποιηθούν με ορισμένα timeout rules. 3. Αναζητήστε στο Google για το όνομα του script σας + το σφάλμα internal server. Για παράδειγμα εάν παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα σε ένα Wordpress blog - query κάντε αναζήτηση στο Google για: Fix Wordpress Internal Server Error

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!