Βλέπω το μήνυμα σφάλματος 'Το CURLOPT_FOLLOWLOCATION δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί'

Εάν βλέπετε το μήνυμα σφάλματος 'curl_setopt() [function.curl-setopt]: Το CURLOPT_FOLLOWLOCATION δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί...', Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Συνήθως αυτό το σφάλμα δεν εμποδίζει το λογισμικό από το να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ίσως θέλετε να ανοίξετε τον πηγαίο κώδικα του script και να σημειώσετε την σειρά που προκαλεί αυτό το σφάλμα. Δεν θα έχει καμία αρνητική επίδραση στο script σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!