Βλέπω ερωτηματικά και περίεργα σύμβολα στην σελίδα μου

Εάν εμφανίζονται περίεργα σύμβολα στην ιστοσελίδα σας, αυτό σχετίζεται με το λανθασμένο encoding της βάσης δεδομένων και/ή της σελίδας. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, το encoding της σελίδας χρειάζεται να αλλάξει. Η ιστοσελίδα σας πρέπει επίσης να έχει ένα UTF-8 meta tag: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να προσθέσετε αυτήν την σειρά στην κορυφή της σελίδας index.php σας: header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα εάν τα αρχεία σας είναι encoded σε υποστήριξη "UFT8 με BOM". Πρέπει να ανοίξετε αυτά τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να τα κάνετε encode σε υποστήριξη "UFT8 χωρίς BOM". Και μετά να ανεβάσετε αυτά τα αρχεία ξανά. Μπορείτε να αλλάξετε το encoding αρχείων με λογισμικό όπως το Notepad++.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!