Το CGI script δεν δουλεύει στο server μου (λαμβάνω 404 ή 500 internal error)

Δυστιχώς δεν υποστιρίζουμε CGI/Perl scripting.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!