Τι RAID χρησιμοποιείτε?

Χρησιμοποιούμε RAID-10 στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!