Θέλω να στείλω το mydomain.com MX record σε μια IP

Μπορείς να ρυθμίσεις τις DNS zones και τα MX records χρισιμοποιόντας το εργαλείο "DNS Zone Editor" από τον πίνακα ελέγχου.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!