Ώρα του server

Οι ρυθμίσεις της ώρας του server δεν μπορούν να αλλάξουν, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήστε το PHP function date_default_timezone_set για να θέσετε δική σας ζώνη ώρας για την ιστοσελίδα σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!