Πρόβλημα: Ο φυλλομετρητής μου προσπαθεί να κάνει λήψη αρχείου PHP

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι επίλυσης του προβλήματος με τη λήψη αρχείων PHP: 1. Ελέγξτε την περιοχή Apache Handlers κάτω από το cPanel. Σιγουρευτείτε ότι δεν έχουν οριστεί custom handlers. 2. Εάν το παραπάνω δεν λειτούργησε, δημιουργήστε ένα αρχείο .htaccess στον υπολογιστή σας και σιγουρευτείτε πως έχει αποθηκευτεί με κωδικοποίηση UTF-8. Το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι: AddType application/x-httpd-php .php .htm .html AddHandler x-httpd-php .php .htm .html Διαγράψτε το παλιό αρχείο .htaccess στο λογαριασμό σας. Τέλος ανεβάστε το νέο αρχείο .htaccess.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!