Προσφέρετε phplist?

Δεν προσφέρουμε phplist (ή οποιοδήποτε εργαλείο mailing list) και δεν μπορείτε να στείλετε πάνω από 100 emails κάθε ώρα εδώ (χωρίς να έχει σημασία ο λόγος της αποστολής των email -- τα μαζικά emails δεν επιτρέπονται).

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!