Προσφέρετε pdo και pdo_mysql?

Ναι, υποστηρίζουμε pdo και pdo_mysql.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!