Πόσους λογαριασμούς μπορώ να δημιουργήσω στον ίδιο server?

Ο αριθμός των λογαριασμών εξαρτάται στον τύπο των λογαριασμών αυτών και πολλούς άλλους παράγοντες, επομένως κάθε server έχει διαφορετικό αριθμό λογαριασμών. Ωστόσο ποτέ δεν δημιουργούμε περισσότερους από 3000 λογαριασμούς στον ίδιο server. Πάντοτε επιβλέπουμε τους servers έτσι ώστε να είμαστε στη θέση να παρέχουμε τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις, και ποτέ να μην υπερφορτώνουμε τους servers μας με υπερβολικό αριθμό λογαριασμών. Αυτός είναι ο λόγος που όλοι οι πελάτες μας απολαμβάνουν εξαιρετική ταχύτητα και αξιοπιστία.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!