Πόσο είναι το PHP memory_limit ?

Το PHP memory_limit έχει τεθεί στα 128MB από την αρχή και δεν μπορεί να αλλάξει.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!