Πόσο είναι το MySQL server timeout?

Οι servers μας έχουν MySQL timeout limit στα 20 δευτερόλεπτα. Το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!