Πώς να τροποποιήσω/αλλάξω/προσθέσω CNAME ή άλλα DNS records?

Μπορείτε να αλλάξετε ένα CNAME ή οτιδήποτε άλλο DNS record από το "DNS Zone Editor".

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!