Πώς να τρέξω cronjob?

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να τρέξετε cronjob: php -f /home/YOUR_CPANEL_USERNAME/public_html/file.php Παρακαλώ σημειώστε ότι αν τρέχουν πολύ βαριά cronjobs, ο λογαριασμός σας μπορεί να ανασταλεί για υπερφόρτωση του διακομιστή, οπότε βεβαιωθείτε cronjobs σας δεν κάνουν βαριά queries. Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να στήσετε cronjob να ξεκινάει στα επιθυμητά χρονικά διαστήματα, ανατρέξτε στο Google ή στους προγραμματιστές του script.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!