Πως να στήσω τον προεπιλεγμένο (catch all) λογαριασμό email?

Η συγκεκριμένη υπηρεσία (λογαριασμοί email catch-all) δεν υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!