Πως να μεταφέρω την ιστοσελίδα μου στον server σας?

Εάν η ιστοσελίδα σας δεν υλοποιεί βάσεις δεδομένων MySQL, η μετακίνησή της θα είναι πολύ εύκολη. Απλά ανεβάστε όλα τα αρχεία σας στον φάκελο 'public_html' στον server μας. Εάν έχετε μια ιστοσελίδα PHP, ελέγξτε εάν έχει αρχεία ρυθμίσεων όπου μπορούν να οριστούν το όνομα domain και το path των αρχείων. Ενημερώστε αυτές τις τιμές αν χρειαστεί. Εάν η ιστοσελίδα σας υλοποιεί MySQL, πρέπει να μετακινήσετε εδώ την βάση δεδομένων και να ενημερώσετε τα αρχεία ρυθμίσεων των scripts σας ανάλογα: 1. Κάντε backup την βάση δεδομένων στον παλιό server Εάν ο τωρινός πάροχός σας έχει εργαλείο backup MySQL - χρησιμοποιείστε το. Συνήθως μπορείτε να εισέλθετε στο phpMyAdmin, να επιλέξετε την βάση δεδομένων σας και να κάνετε κλικ στην καρτέλα 'Εξαγωγή'. Επιλέξτε Αποθήκευση ως αρχείο και επιλέξτε 'gzipped'. Η λήψη του backup της βάσης δεδομένων σας θα πρέπει έπειτα να αρχίσει. 2. Δημιουργήστε την βάση δεδομένων στο server μας Όταν η λήψη ολοκληρωθεί θα έχετε ένα αρχείο με όνομα όπως yourdatabase.sql.gz. Πριν μπορέσετε να την επαναφέρετε, πρέπει να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων στο σύστημά μας. Παρακαλούμε εισέλθετε στο control panel σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο MySQL. Τώρα επιλέξτε την προσθήκη νέας βάσης δεδομένων και χρήστη. Σημειώστε τα στοιχεία MySQL διότι θα τα χρειαστείτε αργότερα. 3. Εισαγωγή των αρχείων της βάσης δεδομένων στον server μας Αφού έχει δημιουργηθεί η βάση δεδομένων, εισέλθετε στο phpMyAdmin (το εικονίδιο για το εργαλείο βρίσκεται στο control panel). Έπειτα, κάντε κλικ στην καρτέλα 'Εισαγωγή', εντοπίστε το αρχείο backup της βάσης δεδομένων σας (yourdatabase.sql.gz για παράδειγμα) και πιέστε Go. Η διαδικασία επαναφοράς της βάσης δεδομένων έχει ξεκινήσει. Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί, καθώς μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο να ολοκληρωθεί εάν το μέγεθος του backup σας είναι μεγάλο. 4. Ενημέρωση αρχείων ρυθμίσεων Τώρα, όταν επαναφερθεί η βάση δεδομένων, πρέπει να ανοίξετε το αρχείο ρυθμίσεων του PHP script σας και να ενημερώσετε το host της βάσης δεδομένων σας, το όνομά της, το όνομα χρήστη και τον κωδικό του χρήστη. Χρησιμοποιείστε τις τιμές που σημειώσατε κατά την δημιουργία της νέας βάσης δεδομένων. Σημείωση: δεν χρησιμοποιούμε το "localhost" ως το MySQL hostname, το MySQL host μας είναι "mysql.#master_domain"

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!