Πως να εγκαταστήσω το Directory Listing?

Όταν ένας φυλλομετρητής είναι pointed σε ένα directory στην ιστοσελίδα σας το οποίο δεν έχει ένα αρχείο index.html στο εσωτερικό του, τα αρχεία στο directory αυτό μπορούν να προβληθούν σε μία ιστοσελίδα. Για να αναγκάσετε έναν web server να δημιουργήσει μια λίστα για τα αρχεία των directories αυτών, χρησιμοποιείστε την ακόλουθη σειρά στο αρχείο .htaccess σας: Options +Indexes Εάν αντί για αυτό επιθυμείτε να εμφανίζεται ένα σφάλμα (403 - Απαγορευμένο), χρησιμοποιείστε αυτήν την σειρά: Options -Indexes

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!