Πως να δημιουργήσω ένα backup?

Για να δημιουργήσετε ένα backup, παρακαλούμε εισέλθετε στο control panel σας και πηγαίνετε στην περιοχή Backups. Εάν αποτύχει το backup του λογαριασμού, παρακαλούμε προχωρήστε ελεύθερα στην χειροκίνητο λήψη των αρχείων στον υπολογιστή σας μέσω ενός FTP client.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!