Πώς μπορώ να τροποποιήσω php.ini?

Δυστυχώς, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το php.ini Αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις περισσότερες ρυθμίσεις της PHP από μόνος σας χρησιμοποιόντας php_flag τιμές μέσα στο .htaccess αρχείο και ini_set(), ini_alter() PHP functions.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!