Πως μπορώ να ρυθμίσω τις ανακατευθύνσεις της ιστοσελίδας μου?

Όλα τα ήδη ανακατευθύνσεων μπορούν να προστεθούν/σβηστούν/ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας την περιοχή 'Redirects' του cPanel.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!