Πως μπορώ να προσαρμόσω το webmail στην ιστοσελίδα μου?

Μπορείτε να μπήτε στο webmail στο http://webmail.#master_domain, δεν μπορείτε να το προσαρμόσετε πάνω στην ιστοσελίδα σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!