Πως μπορώ να μπλοκάρω μια IP χρησιμοποιώντας το αρχείο .htaccess ?

Μπορείτε να εμποδίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα σας από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP χρησιμοποιώντας. Htaccess αρχείο. Θα πρέπει να δημιουργήσετε αυτό το αρχείο στο φάκελο public_html σας και να προσθέσετε αυτές τις γραμμές παράδειγμα: order allow, deny deny from 127.0.0.1 allow from all Οι γραμμές αυτές θα εμποδίσουν την πρόσβαση για όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP 127.0.0.1. Μπορείτε να κατευάσετε τον κατάλογο για κάθε χώρα ξεχωριστά από εδώ: https://www.countryipblocks.net/country_selection.php

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!