Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα MySQL trigger?

Η τωρινή έκδοση του control panel δεν υποστηρίζει MySQL triggers, αλλά αυτή η λειτουργία έχει ζητηθεί από πολλούς πελάτες μας και μπορεί να συμπεριληφθεί στο μέλλον.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!