Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα magic quotes? (Χρησιμοποιόντασ .htaccess)

Θα πρέπει να προσθέσετε αυτήν τη γραμμή στο .htaccess αρχείο στον φάκελο που θέλετε να απενεργοποιήσετε τα magic_quotes : php_flag magic_quotes_gpc off

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!