Πως μπορώ να αλλάξω τον κωδικό του cPanel password?

Εάν έχετε προβλήματα με τον πίνακα ελέγχου ή τον κωδικό του FTP μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς σας από Πίνακας ελέγχου -> Αλλαγή Κωδικού.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!