Πως μπορώ να αλλάξω την κωδικοποίηση μιας σελίδας?

Πρέπει να προβείτε σε αυτά τα βήματα προκειμένου να αλλάξετε την κωδικοποίηση μιας σελίδας: Προσθέστε αυτήν την σειρά σε ένα σημείο κάτω του HEAD tag: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"> Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε την UTF-8 σε οποιαδήποτε άλλη μορφή κωδικοποίησης θέλετε, ωστόσο εμείς προτείνουμε την UTF-8. Εάν αυτό δεν βοηθά, παρακαλούμε ελέγξτε ότι τα αρχεία σας είναι όντως κωδικοποιημένα σε UTF-8. Αυτό είναι δυνατό με λογισμικό όπως το Notepad++. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να προσθέσετε αυτήν την σειρά στην κορυφή της σελίδας index.php: header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!