Πως μπορώ να αλλάξω τα δικαιώματα ενός αρχείου/φακέλου?

Μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα ενός αρχείου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: 1. Μπήτε στο cPanel -> Διαχειριστής Αρχείων. Διαλέξτε τον φάκελο που θέλετε και αλλάξτε τα δικαιώματα από την επιλογή "Change Permissions" ή "Αλλαγή Δικαιωμάτων". 2. Χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας FTP client για να συνδεθείτε και να αλλάξετε τα δικαιώματα του αρχείου με την λειτουργία CHMOD (Δεξί κλικ στο αρχείο ή τον φάκελο για να βρείτε αυτή την επιλογή).

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!