Πώς είναι οι PHP ρυθμίσεις σας?

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της PHP εδώ: http://server1.main-hosting.eu/phpinfo.php

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!