Ποιό είναι το όριο για το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορώ να ανεβάσω στους servers σας?

Το όριο PHP upload_max_filesize είναι ορισμένο στα 8 MB στους servers μας, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία μέχρι 8 MB σε μέγεθος μέσω PHP scripts. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει όριο μεγέθους αρχείων 8MB όταν ανεβάζετε αρχεία μέσω του διαχειριστή αρχείων στο control panel. Προς το παρόν, το όριο αυτό δεν μπορεί να αυξηθεί παραπάνω. Εάν θέλετε να ανεβάσετε μεγαλύτερου μεγέθους αρχεία, πρέπει να τα ανεβάσετε μέσω ενός FTP client (δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος αρχείων στο ανέβασμα μέσω FTP).

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!