Ποιό είναι το MySQL port?

Ο αριθμός MySQL port είναι 3306.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!