Ποιο είναι το μονοπάτι για τo root (home base) μου?

Το μονοπάτι για το home base σας είναι: /home/YOUR_CPANEL_USERNAME/public_html/ Αν χρησιμοποιήτε Dreamweaver, τότε το host directory λέγεται "public_html". Παρακαλώ να θυμάστε να αλλάξετε το YOUR_CPANEL_USERNAME στο όνομα που έχετε στον πίνακα ελέγχου σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!