Ποιό είναι το host directory μου?

Το host directory σας είναι το public_html, όλα τα αρχεία πρέπει να ανεβαστούν σε αυτό.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!