Ποιο είναι το home directory? Μπορεί να αλλάξει?

Το μόνο δυνατό path είναι το /home/YOUR_USERNAME/public_html. Και δεν μπορεί να αλλάξει λόγω περιορισμών του πίνακα ελέγχου.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!