Ποιοί είναι οι περιορισμοί σας στους τύπους και το μέγεθος αρχείων?

Δεν έχουμε περιορισμούς όσον αφορά τον τύπο και το μέγεθος των αρχείων όταν ανεβάζονται μέσω FTP. Εάν ανεβάσετε αρχεία μέσω PHP (αντί για FTP), το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι τα 8 MB και δεν μπορεί να αυξηθεί παραπάνω. Εάν το αρχείο σας είναι εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους, το ανέβασμά του μέσω ιστοσελίδας μπορεί να αποτύχει, για αυτό σας προτείνουμε να ανεβάζετε μεγάλου μεγέθους αρχεία μέσω ενός FTP client.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!