Ποια είναι τα στοιχεία εισόδου μου στο cPanel ?

Τα στοιχεία εισόδου σας στο cPanel βρίσκονται στην περιοχή χρήστη στο (http://cpanel.#master_domain/) Παρακαλώ πατήστε στο σύνδεσμο 'Στοιχεία Λογαριασμού' και θα βρείτε όλες τις οδηγείς εκεί.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!