Παρέχετε hosting σε Windows?

Κάνουμε χρήση του λειτουργικού συστήματος CentOS (είναι ακόμα μία διανομή Linux βελτιστοποιημένη για πλατφόρμες web hosting) σε όλους τους servers μας και δεν παρέχουμε hosting σε Windows.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!