Μπορώ να τροποποιήσω το httpd.conf?

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το httppd.conf διότι είστε σε έναν διαμοιραζόμενο server και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τον διαχειριστή. Αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις θέτοντας τιμές στο .htaccess αρχείο σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!