Μπορώ να τρέξω προγράμματα εδώ όπως στον υπολογιστή μου?

Δεν μπορείτε να τρέξετε desktop προγράμματα εδώ για λόγους ασφαλείας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!