Μπορώ να τρέξω εντολές από το command line?

Μπορείτε να δώσετε κάποιες εντολές μέσω command line χρησιμοποιώντας το εργαλείο "SSH Web Console".

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!