Μπορώ να τρέξω ένα file sharing ή image hosting service?

Δυστυχώς δεν μπορείτε να τρέξετε ένα τέτοιο site με εμάς.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!