Μπορώ να τρέχω background υπηρεσίες μέσω SSH?

Δυστυχώς, δεν επιτρέπουμε να τρέχει κανένα permanent background process.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!