Μπορώ να στέλνω newsletters?

Ναι, Μπορείτε να ρυθμίσετε τα newsletters στις ρυθμίσεις από το reseller panel -> Newsletters.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!