Μπορώ να κάνω host ένα script όπως το RapidLeech?

Δυστυχώς, δεν επιτρέπεται να κάνετε host το RapidLeech script στους servers μας για τεχνικούς λόγους. Αυτό το script δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλο φόρτο εργασίας για τον server μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!