Μπορώ να φιλοξενήσω torrents εδώ?

Μπορείτε να έχετε συνδέσμους μόνο προς αρχεία torrent , αλλά επιτρέπουμε συστήματα torrent tracking εδώ.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!