Μπορώ να φιλοξενήσω game scripts?

Δυστυχώς δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε online gaming scripts γιατί καταναλώνουν πάρα πολλούς πόρους από το server.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!