Μπορώ να ενεργοποιήσω anonymous FTP συνδέσεις?

Δεν επιτρέπουμε anonymous FTP συνδέσεις για λόγους ασφαλείας και απόδοσης.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!